SSC Öhns Snickeri

SSC Öhns Snickeri står stadigt på två ben: Glaspartier och elfronter. Så stadigt att företaget t.o.m. kunnat utöka sin verksamhet i tider då andra snickerier tvingats dra ner sin verksamhet.

Det finns 14 orsaker till detta. Alla jobbar på företaget. Personalens specialistkompetens och serviceanda har gjort att SSC Öhns snickeri kontinuerligt får förtroendet att leverera till viktiga byggprojekt runt om i landet. Några exempel: Sjukhus (t ex Sunderbyns sjukhus, Luleå), hotell (Royal Viking), kontorskomplex (Ericsson Umeå, Marievik, Stockholm, KI Syd) kulturbyggnader (Moderna Museet) med flera.

Satsningen på SSC Silence, företagets specialtillverkade glaspartier, har också slagit väl ut. Det handlar om flexibla partier som ger fastighetsägare möjlighet att snabbt och enkelt förändra kontors- och rumsindelning.

SSC Öhns Snickeri

Lillåvägen 5
904 22 Umeå
Kontaktperson: Sverker Bäckström 090 – 18 52 60
Kontaktperson: Kenneth Johansson 090 – 18 52 60
Mail: förnamn.efternamn@sscgroup.se
Tel: 090 – 18 52 60
Fax: 090 – 18 52 69