SSC Lindvalls

Lång erfarenhet av specialsnickeri för möbler och inredning samt en modern maskinpark och hög kapacitet i stora produktionslokaler. En unik kombination som gör det möjligt för SSC att förena specialistkompetensen inom inredning och möbeltillverkning med en rationell och konkurrenskraftig tillverkning.

Denna kombination har inneburit att efterfrågan på specialtillverkade möbler och snickerier ökat kraftigt de senaste åren, företrädelsevis till större byggprojekt i kommersiella och offentliga miljöer. Exempelvis bibliotek, hotell, kontor och andra projekt med speciella krav på inredning och förvaringsmöbler, diskar och specialsnickerier, där storleken kräver en kostnadseffektiv produktion och hantering.

SSC Lindvalls

Energivägen 11
952 31 Kalix
Kontaktperson: Mats Lindvall 0923 – 797 31
Kontaktperson: Gunnar Wikström 0923 – 797 32
Mail: förnamn.efternamn@sscgroup.se
Tel: 0923 – 797 30
Fax: 0923 – 797 39